MENÚ

CFGM Elaboració de productes alimentaris – Activitats i Projectes

FCT (Formació en Centres de Treball) i formació dual
La Formació en Centres de Treball és una part important de la formació, amb un total de 383 hores, a partir de les quals es pot accedir a la formació DUAL: Mitjançant aquest model, l’Institut Castellarnau pot subscriure convenis de col·laboració amb les empreses per tal que una part dels alumnes combinin la formació entre el centre educatiu i l’empresa, en condició de treballador assalariat, becari de formació o voluntari.
Algunes de les empreses col·laboradores on es realitzen les estades són: Roler, Viena, Europastry, Maheso…

Sortides i activitats tècniques
El llarg de la formació del cicle formatiu d’Indústries alimentàries es realitzen diferents sortides tècniques i xerrades per especialistes del sector. Algunes de les que s’han realitzat són:

  • Visita a Mercabarna
  • Visita a les empreses Viena, Roler…

Des de el Departament de Indústries Alimentàries, s’està valorant la possibilitat d’incloure noves visites, com ara a la Fira Alimentària.