MENÚ

CFGM Elaboració de productes alimentaris – Instal·lacions

Els tallers i laboratoris del cicle formatiu d’Elaboració de Productes Alimentaris permeten desenvolupar les activitats formatives de l’especialitat i consten de:

  • Taller de cuina (elaboració de productes alimentaris simulant totes les fases del procés productiu; neteja i desinfecció, envasat, tractaments de conservació…).
  • Laboratoris: tècniques de presa de mostres, controls…   en productes alimentaris.

  •  Aula d’informàtica: cerca d’informació, realització de activitats pràctiques, simuladors de processos …

  • Aula general: per a la impartició de continguts teòrics, recolzat amb projeccions multimèdia…