MENÚ

CFGM Elaboració de productes alimentaris – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul professional 1: Operacions de condicionat de primeres matèries. Durada: 132 hores

 • UF 1: Condicionat de primeres matèries vegetals. 45 hores
 • UF 2: Condicionat de primeres matèries càrnies 62 hores
 • UF 3:  Condicionat de primeres matèries de la pesca i aqüícoles. 25 hores

 Mòdul professional 2: Tractaments de transformació i conservació. Durada: 264 hores

 • UF 1:  Transport i serveis auxiliars. 45 hores
 • UF 2:  Preparació i cocció de productes alimentaris. 63 hores
 • UF 3: Tractaments tèrmics de conservació. 63 hores
 • UF 4: Tractaments de transformació-conservació. 45 hores
 • UF 5:  Envasament i embalatge. 15 hores

Mòdul professional 3: Processat de productes alimentaris. Durada: 297 hores

 • UF 1:  Aliments frescos. 35 hores
 • UF 2:  Productes conservats mitjançant fermentació, assecat, salaó i altres. 51 hores
 • UF 3  Productes conservats mitjançant tractaments tèrmics. 52 hores
 • UF 4: Plats preparats. 66 hores
 • UF 5:  Control de la matèria primera i producte acabat. 60 hores

 Mòdul professional 4: Processos tecnològics en la indústria alimentària. Durada: 198 hores

 • UF 1:  Controls bàsics en els productes alimentaris. 35 hores
 • UF 2: Processos de fabricació de productes vegetals. 15 hores
 • UF 3:  Processos de fabricació de productes carnis. 35 hores
 • UF 4  Processos de fabricació de productes de la pesca i aqüicultura. 15 hores
 • UF 5:  Processos de fabricació de productes lactis. 35 hores
 • UF 6: Processos de fabricació de plats cuinats i precuinats. 30 hores

Mòdul professional 5: Primeres matèries en la indústria alimentària. Durada: 132 hores

 • UF 1:  Primeres matèries càrnies. 20 hores
 • UF 2:  Primeres matèries de la pesca i aqüícoles.12 hores
 • UF 3:  Primeres matèries d’origen animal. 12 hores
 • UF 4: Primeres matèries d’origen vegetal. 15 hores
 • UF 5:  Additius coadjuvants i auxiliars. 12 hores
 • UF 6: L’aigua. 12 hores
 • UF 7:  Els aliments energia i nutrients. 16 hores

Mòdul professional 6: Venda i comercialització de productes alimentaris. Durada: 66 hores

 • UF1: Comercialització i venda. 44 hores
 • UF2: Atenció al client. 22 hores

Mòdul professional 7: Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària. Durada: 66 hores

 • UF 1:  Aprovisionament del magatzem. 22 hores
 • UF 2: Recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies. 44 hores

 Mòdul professional 8: Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments. Durada: 66 hores

 • UF1: Manipulació d’aliments. 40 hores
 • UF2: Protecció del medi ambient. 26 hores

 Mòdul professional 9: Principis de manteniment electromecànic. Durada: 66 hores

 • UF 1: Xarxes de distribució i equips elèctrics. 24 hores
 • UF 2: Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques. 23 hores
 • UF 3: Elements mecànics i principis de manteniment. 19 hores

Mòdul professional 10: Formació i orientació laboral. Durada: 99 hores

 • UF 1: Incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul professional 11: Empresa i iniciativa emprenedora. Durada: 66 hores

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul professional 12: Anglès tècnic. Durada: 99 hores

 • UF 1: Anglès tècnic. 99 hores

Mòdul professional 13: Síntesi. Durada: 66 hores

Mòdul professional 14: Formació en centres de treball. Durada: 383 hores