MENÚ

CFGM Elaboració de productes alimentaris

Durada:
La durada total d’aquest cicle és de 2000 hores, repartides en dos cursos acadèmics.
El cicle formatiu es realitza en formació DUAL. Aquesta modalitat combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de treballador assalariat, becari de formació o voluntari.
Aquest cicle s’imparteix en la franja  horària de matí, de 8,15-14,15h.

Competència general
La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Fulletó informatiu.