MENÚ

Indústries Alimentàries

La família professional d’Indústries Alimentàries té com objectiu formar l’alumnat en l’àmbit de la manipulació, elaboració i envasat dels productes alimentaris així com planificar i assegurar els processos de fabricació i qualitat de producte final.

Als diferents sectors de la indústria alimentària és tan important comptar amb personal format en les diferents tècniques d’elaboració d’aliments com personal coneixedor de les bones pràctiques higièniquesde treball. És per això que a aquesta família professional es mira de tractar l’àmbit alimentari des de diferents punts de vista, com poden ser les tècniques d’elaboració dels aliments, altres aspectes relacionats amb els bons hàbits de treball i la higiene alimentària, i aquells adreçats a l’assegurament de la qualitat del producte final.
Amb l’objectiu d’assolir els objectius educatius i laborals, a l’Institut Castellarnau disposemd’instal·lacions per poder combinar la formacióteòrica i pràctica amb les noves tecnologies, de manera que l’alumne pugui arribar al mon laboral amb una sòlida formació de base que li permeti una millor inserció laboral.

Com que una de les nostres principals preocupacions és l’esmentada inserció laboral, col·laborem estretament amb diferents empreses del sector en les que els nostres alumnes poden realitzar les pràctiques en empresa i/o accedir a la formació en format DUAL.

Empreses col·laboradores