MENÚ

Relació de llibres pel proper curs 2017-2018

CFGM d’Elaboració de productes alimentaris: relació de llibres.

Llibres famílies automoció i sanitat: punt de venda web: enllaç.

Els llibres es poden consultar, i comprar al web o a qualsevol altre establiment.

Els cicles formatius que no apareixen anteriorment rebran la informació dels llibres en començar el curs.