MENÚ

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA per al curs 2018-2019

  • CICLES DE GRAU MITJÀ: sol·licituds de preinscripció del 15 al 24 de maig de 2018. 

Horari de secretaria durant el període de preinscripció: Matins, de 09:30 a 13:30 hores i tardes, de 16 a 19,30 hores (tancat els divendres tarda).

Sol·licitud de preinscripció: enllaç.

Cal omplir la sol·licitud de preinscripció telemàtica, enviar-la, imprimir-la, signar-la i portar-la al centre.

Documentació que cal lliurar per fer la preinscripció: enllaç.

            – Més informació: enllaç.

  • CICLES DE GRAU SUPERIOR: sol·licituds de preinscripció  del 29 de maig al 7 de juny de 2018.   Horari de secretaria durant el període de preinscripció: Matins, de 09:30 a 13:30 hores i tardes, de 16 a 19 hores (tancat els divendres tarda).

DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT: enllaç.

Hi ha dues maneres de fer la preinscripció:
1.- PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA
Cal tenir un certificat digital, per exemple idCATMobil, que es pot aconseguir en el següent enllaç.
Per fer la preinscripció necessitareu:
                   – identificar-vos amb el servei d’identificació idCATMobil o altres certificats digitals.
                   – el número d’identificació de l’alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; si que en disposen tots els alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat.
La sol·licitud que s’ha enviat quedarà registrada. No cal presentar cap document al centre. (Cal revisar que les dades personals i acadèmiques siguin correctes. En cas contrari, presentar la documentació necessària).
2.- PREINSCRIPCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC
Cal enviar, imprimir, signar i entregar la sol·licitud de preinscripció al centre demanat en primer lloc.
Cal lliurar, a més, la següent documentació:
               – Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
               – Certificat de qualificació dels estudis que s’al·leguen per accedir al CF de Grau Superior. Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:
              – Original i fotocòpia del llibre de família .
              –  Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal.

 ACCÉS A LA SOL·LICITUD I MÉS INFORMACIÓ: enllaç.