MENÚ

Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA per al curs 2018-2019

  • CICLES DE GRAU MITJÀ: 

Horari de secretaria durant el període de preinscripció: Matins, de 09:30 a 13:30 hores i tardes, de 16 a 19,30 hores (tancat els divendres tarda).

  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
  • Consulta de les llistes: enllaç.

Per fer la consulta cal posar el DNI, NIE, passaport de l’alumne o del pare/mare/tutor en cas de menors i el codi de preinscripció (PRE18-1900….)

Si hi ha algun error en les dades o en la puntuació de l’alumne, cal presentar la documentació pertinent al centre dins les dates de reclamació.

  • Presentació de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
  • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018

            – Més informació: enllaç.

Sol·licituds de preinscripció  del 29 de maig al 7 de juny de 2018.
Horari de secretaria durant el període de preinscripció: Matins, de 09:30 a 13:30 hores i tardes, de 16 a 19 hores (tancat els divendres tarda).

DOCUMENTACIÓ i CRITERIS DE PRIORITAT: enllaç.

Hi ha dues maneres de fer la preinscripció:
1.- PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA
Cal tenir un certificat digital, per exemple idCATMobil, que es pot aconseguir en el següent enllaç.
Per fer la preinscripció necessitareu:
                   – identificar-vos amb el servei d’identificació idCATMobil o altres certificats digitals.
                   – el número d’identificació de l’alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; si que en disposen tots els alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat.
La sol·licitud que s’ha enviat quedarà registrada. No cal presentar cap document al centre. (Cal revisar que les dades personals i acadèmiques siguin correctes. En cas contrari, presentar la documentació necessària).
2.- PREINSCRIPCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC
Cal enviar, imprimir, signar i entregar la sol·licitud de preinscripció al centre demanat en primer lloc.
Cal lliurar, a més, la següent documentació:
               – Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
               – Certificat de qualificació dels estudis que s’al·leguen per accedir al CF de Grau Superior. Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:
              – Original i fotocòpia del llibre de família .
              –  Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal.

 ACCÉS A LA SOL·LICITUD I MÉS INFORMACIÓ: enllaç. 

El proper curs 2018-2019 està previst que el nostre centre ofereixi el Curs de preparació per a la Incorporació a cicles de Grau superior (CIS).
Encara no tenim informació de les dates d’inscripció.

 

L’institut Castellarnau no realitzarà  Programes de Formació i Inserció (PFI) el proper curs acadèmic 2017-2018.
Més informació: enllaç.