MENÚ

Període d’inscripció telemàtica: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018.

Presentació de documentació a la secretaria del centre: del 9 al 17 d’abril de 2018.

Només han d’aportar documentació en aquestes dates les persones que aporten:
– Documentació relativa al currículum de formació, professional o d’experiència.
– Resolució d’exempció parcial de la prova.
– Sol·licitud d’exempció parcial o total de la prova, si el lloc de presentació és el centre.

Les persones que no aportin currículum ni sol·licitin cap exempció NO HAN DE PORTAR CAP DOCUMENTACIÓ AL CENTRE fins al dia de la prova.

Les persones que sol·liciteu alguna exempció total o parcial de la prova llegiu atentament la informació en aquest enllaç.

La documentació necessària, el lloc de presentació i les dates poden ser diferents en cada cas.

Exempció total per tenir nota igual o superior a 8 en un PFI: Us heu d’inscriure a la prova, pagar la taxa i demanar l’exempció en el centre dins dels terminis establerts.

Aspirants amb necessitats específiques que vulguin sol·licitar recursos addicionals per la realització de la prova: enllaç.

Llista provisional de persones admeses:19 d’abril de 2018

Més informació i accés a la inscripció: enllaç.