MENÚ

Proves lliures per a l’obtenció del títol en Emergències sanitàries 2017/2018

AVIS: PRESENTACIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI.
Tindrà lloc el dijous, 1 de febrer, a les 11,30 hores.

AVÍS IMPORTANT:
Degut a una incidència informàtica, la publicació de les qualificacions provisionals de les unitats formatives i mòduls professionals, s’ha vist endarrerida un dia.
Una vegada disponible la publicació, els inscrits disposaran de tres dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació i d’acord amb l’horari de registre del centre, per presentar les possibles reclamacions. Això vol dir que s’amplia el període de reclamació fins el dia 30 de gener de 2018.
No S’hauria d’alterar, en principi, la publicació definitiva de les qualificacions definitives prevista per al proper dimecres 31 de gener.
Horari de secretaria: de dilluns a dijous: matí de 10 a 13 hores i tarda de 17 a 19 hores. Divendres: matí de 10 a 13 hores.
NOU HORARI DE REVISIÓ DELS EXÀMENS:
Dilluns 29/01/18            9:10 a 11:30 h. i de 15:30 a 17:20 h
Dimarts 30/01/18          11:30-13:30 h.

Tota la informació de les proves es pot trobar a les adreces del Departament d’Ensenyament:
 – Convocatòria oficial DOGC: enllaç.
– Proves lliures per a l’obtenció de títols de formació professional: enllaç.
– Contingut de les proves: enllaç.

Salutacions,

Comissió avaluadora